LOCUS    TBREP1    980 bp  DNA  circular ORG    21-NOV-2002
DEFINITION Trypanosoma brucei kinetoplast DNA minicircle.
ACCESSION  V01388 J01454
KEYWORDS  circular; origin of replication.
SOURCE   
 ORGANISM Trypanosoma brucei
      Eukaryota; Euglenozoa; Kinetoplastida; Trypanosomatidae; Trypanosoma.
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [1]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-1004
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 80234638.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Chen K., Donelson J.E.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Sequences of two kinetoplast DNA minicircles of Trypanosoma brucei";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 77:2445-2449(1980).
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.informaxinc.com/
COMMENT   ORIGDB|EMBL
COMMENT   VNTDBDATE|283878345|
COMMENT   VNTNAME|TBREP1|
COMMENT   VNTAUTHORNAME|Larry Simpson|
COMMENT   VNTOAUTHORNAME|UNKNOWN|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     535..534
           /db_xref="taxon:5691"
           /kinetoplast
           /organism="Trypanosoma brucei"
           /vntifkey="98"
   misc_feature  1..9
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-1
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  29..36
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-2
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  75..87
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-3
           /note="Add by Min Hong"
   repeat_region  187..204
           /vntifkey="34"
           /label=RPa
           /note="add by min hong"
   repeat_region  379..396
           /vntifkey="34"
           /label=RPb
           /note="Add by min hong"
   repeat_region  607..624
           /vntifkey="34"
           /label=RPc
           /note="add by min hong"
   misc_feature  434..476
           /vntifkey="21"
           /label=gRPS12(186-225)
   repeat_region  complement(316..333)
           /vntifkey="34"
           /label=RP1
   repeat_region  complement(507..524)
           /vntifkey="34"
           /label=RP2
   repeat_region  complement(710..727)
           /vntifkey="34"
           /label=RP3
   misc_feature  242..283
           /vntifkey="21"
           /label=gCO3(496-537)
   misc_feature  962..90
           /vntifkey="21"
           /label=CON
BASE COUNT   373 a    59 c    207 g    341 t 
ORIGIN
    1 tgggcgtgca gatttcacca tacacaaatc ccgtgctatt ttggggggtt tttgaggtcc 
    61 gaggtacttc gaaaggggtt ggtgtaatac tcacacggtt tttcctcgag attttcatga 
   121 ttttggtgtt tgtgggtttc gagactagat gtttgtgatt ttaatttgag atttatccta 
   181 tgaaaagaaa tgagataata gatagacttg aagtaattat agataatatc attgtatata 
   241 tattaacaaa taagccatta acaggtagat gaagtgtata tatagattat aaattttata 
   301 tattatttat gtatatattt attatattat tttttattat agggagatag gaggtgattt 
   361 gatcttggtg agataagaga aatgggataa tagatacgat ataaaagata ttataattaa 
   421 tcatagtata tatactgggt aatcatggat ttatgtagtg agataaagtg agtaaataac 
   481 tataaaataa agtaaattaa tatactatta tattctttta tttatatagg gctgcagaaa 
   541 acagtataat tttagtagta taggataaaa tatctacaga aatatggcaa ggtggttaga 
   601 ggaaaagaaa tatgataata gataagaatt agaattttat agttatatat gatagtaaat 
   661 aaaacaaatg tataattatg gtgatttata gttattaatt attgtaatat atttattatt 
   721 atattttaag ccaagggaga taaaaatgat agaattagta tggagtaagt tgggtgagga 
   781 tgggagttgt aattgtaata ttgaagttaa gaagatgtag gtaaagttag gtaaagttag 
   841 gtaaagttag gtaaagttag gtaaagttag agggtggtat atgaaaagtt gaagttagaa 
   901 cgtaatagat aaaactattg aaaatggtga aaatggtgaa aaaatagcga tttctgagct 
   961 cgaaaaaacc gaaaatctta 
//