LOCUS    KTKPGUIDE   984 bp  DNA  circular ORG    20-DEC-2002
DEFINITION Trypanosoma brucei kinetoplast minicircle DNA sequence, three complete guide RNA genes.
ACCESSION  L11652
KEYWORDS  guide RNA; kinetoplast; minicircle.
SOURCE   
 ORGANISM Trypanosoma brucei
      Eukaryota; Euglenozoa; Kinetoplastida; Trypanosomatidae; Trypanosoma.
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [1]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-984
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 93324393.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Shu H.-H., Stuart K.D.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "A Trypanosoma brucei minicircle encodes the sam gRNAs as do minicircles of
COMMENT   EMBLRFLN|RT  T. equiperdum ATCC 30019 and T. evansi type-A minicircles";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Nucleic Acids Res. 21:2951-2951(1993).
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.informaxinc.com/
COMMENT   ORIGDB|EMBL
COMMENT   VNTDBDATE|286537495|
COMMENT   VNTNAME|KTKPGUIDE|
COMMENT   VNTAUTHORNAME|Larry Simpson|
COMMENT   VNTOAUTHORNAME|UNKNOWN|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..984
           /db_xref="taxon:5691"
           /organelle="mitochondrion:kinetoplast"
           /organism="Trypanosoma brucei"
           /strain="EATRO 164"
           /vntifkey="98"
   misc_feature  1..121
           /standard_name="conserved sequence"
           /vntifkey="21"
           /label=CON
           /note="putative"
   misc_RNA    259..293
           /vntifkey="53"
           /label=gCO3(108-142)
           /note="guide RNA gene"
   misc_RNA    439..482
           /vntifkey="53"
           /label=gCR4(430-473)
           /note="guide RNA gene"
   misc_RNA    670..714
           /vntifkey="53"
           /label=gND7(532-576)
           /note="guide RNA gene"
   repeat_region  230..251
           /vntifkey="34"
           /label=RPa
   repeat_region  375..396
           /vntifkey="34"
           /label=RPb
   misc_feature  618..639
           /vntifkey="21"
           /label=RPc
   repeat_region  complement(485..502)
           /vntifkey="34"
           /label=RP1
BASE COUNT   374 a    83 c    220 g    307 t 
ORIGIN
    1 gaaaaaaccg aaaatcttat gggcgtgcaa aaatacacat acacaaatcc cgtgctattt 
    61 tggggcattt ttgaggtccg aggtacttcg aaaggggttg gtgtaataca cacagggttt 
   121 tcagtgggat tttcagagtt atttgcggtt ttgctgggta taggtggtca gattagcagt 
   181 ttaattgaga gctccataga gagaaatgag gtaatagata agtatcataa gtatagatat 
   241 attataattg tacatatacc aacaaacaga ataactagtg cacggtgatg atgatagtta 
   301 attatttata tataaagttc taatctattt attatttcat ttagttatgt agtgtgaaac 
   361 tagccgctga gttaatccta gataaaagaa tgatgtaata gataaaccat agtaagtaat 
   421 taattataga tatatcatac aaaataacaa tgatcacaaa taagagtgaa tgtagataga 
   481 gaattaatta ttataattaa tactgaatta ttatctatta ttttatttgt ctataggatg 
   541 ctaggaatag tagtataaat agggataaaa aggttctaag agaatctcgt gggtaaattg 
   601 gatctttaag gaggtaaaaa taatataata gatagaagca ctgtaataag ttaatttata 
   661 atatatacat atcaacaacg acaagagatc agtgaaatta gaagtaaagt tatcatagtt 
   721 atgtaattaa agtaatttat ctattattta tttatttttg tgtgggatag ttgaggtgag 
   781 gagattgtgg tagaaatgga tggtgaggga agggaaagta atgtgttaag aggattatat 
   841 ggttgtaggt ataagggtaa agaaggtgct taaaacagaa taaaaaagtt acagtagaaa 
   901 aggggttggg cagattagat ggaggtagtg agaagggcag tgagaattgt caaaaatcgt 
   961 taaaattgac gaaaaatcgg gcta 
//