LOCUS    KTINVRPTI   925 bp  DNA  circular ORG    18-NOV-2002
DEFINITION Trypanosoma brucei kinetoplast inverted repeats.
ACCESSION  L16543
KEYWORDS  cytochrome oxidase III; NADH dehydrogenase subunit 7; NADH dehydrogenase subunit 9.
SOURCE   
 ORGANISM Trypanosoma brucei
      Eukaryota; Euglenozoa; Kinetoplastida; Trypanosomatidae; Trypanosoma.
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [1]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-925
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 94021379.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Corell R.A., Myler P., Stuart K.D., Feagin J.E., Riley G.R., Strickland T.,
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Guderian J.A.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Trypanosoma brucei minicircles encode multiple guide RNAs which can direct
COMMENT   EMBLRFLN|RT  editing of extensively overlapping sequences";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Nucleic Acids Res. 21:4313-4320(1993).
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.informaxinc.com/
COMMENT   ORIGDB|EMBL
COMMENT   VNTDBDATE|283621364|
COMMENT   VNTNAME|KTINVRPTI|
COMMENT   VNTAUTHORNAME|Larry Simpson|
COMMENT   VNTOAUTHORNAME|UNKNOWN|
FEATURES       Location/Qualifiers
   repeat_region  112..129
           /citation=[1]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RPa
           /note="putative"
   repeat_region  complement(233..250)
           /citation=[1]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RP1
           /note="putative"
   repeat_region  266..283
           /citation=[1]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RPb
           /note="putative"
   repeat_region  complement(388..405)
           /citation=[1]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RP2
           /note="putative"
   repeat_region  516..533
           /citation=[1]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RPc
           /note="putative"
   repeat_region  complement(642..659)
           /citation=[1]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RP3
           /note="putative"
   source     907..906
           /db_xref="taxon:5691"
           /kinetoplast
           /sequenced_mol="DNA"
           /organism="Trypanosoma brucei"
           /strain="EATRO 164"
           /vntifkey="98"
   misc_feature  1..9
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-1
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  29..36
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-2
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  162..201
           /vntifkey="21"
           /label=gND7(1071-1109)
   misc_feature  318..363
           /vntifkey="21"
           /label=gND9(175-220)
   misc_feature  434..461
           /vntifkey="21"
           /label=gA6(382-408)
   repeat_region  682..696
           /vntifkey="34"
           /label=RPd
   repeat_region  complement(789..804)
           /vntifkey="34"
           /label=RP4
   misc_feature  566..614
           /vntifkey="21"
           /label=gCO3(641-689)
   misc_feature  726..752
           /vntifkey="21"
           /label=gMURF2(678-704)
   misc_feature  907..92
           /vntifkey="21"
           /label=CON
BASE COUNT   361 a    63 c    188 g    313 t 
ORIGIN
    1 tgggcgtgca gatttcacca tacacaaatc ccgtgctatt ttggggcatt tttgaggtcc 
    61 gaggtacttc gatgagttta caaaggggtt ttcagggatt cccaagtaaa gaaaatatga 
   121 taatagatat gatatgaatt aattatatat agagttataa caaacaaata tgcagagagt 
   181 cggcacagtg tagatgtaaa tatagatatt agttatatat tagttattaa tctatctatt 
   241 actttatttt gtttcctaga agagagatat aagataatag ataaatgtga agtagttata 
   301 gtgatgtaat tagatatata taaaaacaaa agtcacgaat tagaaagtaa agatatgtga 
   361 taattaattg tatatatatt atagatttat ttattattat atttttaact tatggtggat 
   421 aatgtggagt gttgatgagt agagtagatg tctatagagc tttagatgct agaaatagta 
   481 gtataatctt ctaatacagg gtgtctaagg gtgagaaaat acgataatag ataagttata 
   541 agttaattat atagatatat tagatatata accaaaaaca ctgcgatttg atgtaataag 
   601 tgactgtgta aatttaattg taattttaat tctcatattt atatttatta tttaattttt 
   661 attatatagg aaaaaggaac taagtgaaat aataaaggga agttgcagga ttattcggat 
   721 attgcaagag gaatttagta aagaattaaa attgagctgt gaatggagta tagtagaggg 
   781 aatagtagag ttaaaattgg ttttgaaatt agatgatgaa ataaatagag aagttatagt 
   841 gctgttgagg tagaagaggt aagaaattta attaaaatta ggggaaaatt gggctaaaaa 
   901 tgggctgaaa aaaccgaaaa tctta 
//