LOCUS    KTINVRPTD  1003 bp  DNA  circular ORG    21-NOV-2002
DEFINITION Trypanosoma brucei kinetoplast inverted repeats.
ACCESSION  L16538
KEYWORDS  cytochrome oxidase III; NADH dehydrogenase subunit 8.
SOURCE   
 ORGANISM Trypanosoma brucei
      Eukaryota; Euglenozoa; Kinetoplastida; Trypanosomatidae; Trypanosoma.
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [1]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-1003
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Corell R.A., Myler P., Stuart K.D.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Sequence and gene organization of trypanosome minicircles";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Unpublished.
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [2]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-1003
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 94021379.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Corell R.A., Myler P., Stuart K.D., Feagin J.E., Riley G.R., Strickland T.,
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Guderian J.A.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Trypanosoma brucei minicircles encode multiple guide RNAs which can direct
COMMENT   EMBLRFLN|RT  editing of extensively overlapping sequences";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Nucleic Acids Res. 21:4313-4320(1993).
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.informaxinc.com/
COMMENT   ORIGDB|EMBL
COMMENT   VNTDBDATE|283878380|
COMMENT   VNTNAME|KTINVRPTD|
COMMENT   VNTAUTHORNAME|Larry Simpson|
COMMENT   VNTOAUTHORNAME|UNKNOWN|
FEATURES       Location/Qualifiers
   misc_feature  78..90
           /citation=[1]
           /direction=LEFT
           /evidence=EXPERIMENTAL
           /standard_name="conserved sequence #2"
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-3
   source     985..984
           /db_xref="taxon:5691"
           /kinetoplast
           /sequenced_mol="DNA"
           /organism="Trypanosoma brucei"
           /strain="EATRO 164"
           /vntifkey="98"
   misc_feature  1..9
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-1
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  29..36
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-2
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  964..104
           /vntifkey="21"
           /label=CON
   repeat_region  172..189
           /vntifkey="34"
           /label=RPa
   repeat_region  complement(301..318)
           /vntifkey="34"
           /label=RP1
   repeat_region  complement(454..471)
           /vntifkey="34"
           /label=RP2
   repeat_region  333..350
           /vntifkey="34"
           /label=RPb
   repeat_region  593..610
           /vntifkey="34"
           /label=RPc
   repeat_region  complement(719..736)
           /vntifkey="34"
           /label=RP3
   misc_feature  234..267
           /vntifkey="21"
           /label=gND8(119-152)
   misc_feature  648..682
           /vntifkey="21"
           /label=gND8(444-478)
   misc_feature  385..427
           /vntifkey="21"
           /label=gCO3(356-398)
   misc_feature  899..931
           /vntifkey="21"
           /label=gND7(69-101)
BASE COUNT   367 a    72 c    238 g    326 t 
ORIGIN
    1 agggcgtgca aaaatacaca tacacaaatc ccgtgctatt ttcgggggtt ttttaggtcc 
    61 gaggtacttc gacgaaaggg gttggtgtaa tcacacaggg tttttcctgg gattttcgga 
   121 taattcgggt ttcaatggga gattcggggc aggcacttct tggggatggg agaaatgatg 
   181 taatagatag gtatatgtat taagttatat tattagttat atatacaatg gttattcagt 
   241 gggtagacag atagtgatat gatagactta tatgtaaatt aacttataaa tttgaactat 
   301 tatttattat tttatttatt tccctagaga gaataatgag ataatagata ggtaatataa 
   361 gattattaat gcgatcattt atataactta caacacagaa ataagcatag atcagatagt 
   421 gtgataatta atattgattt aaggtaatta atctatttat tattgtattt gtatttgagg 
   481 atgtggagta ataagagtta taatagcgag atacaggtta ggaggataaa gacgctgaga 
   541 atcgtagtat aaacgtggat aaaaggcttt ttcagggtat tctaaaggga agaaaataga 
   601 ataatagata gatcatagaa ataataatat agtaaatcat aatatataaa taacataaaa 
   661 cgataactga atgatagaga ttaagtgtca attataatag ttatataatt ctaatattaa 
   721 tttattattt tattttattc tttggatggt gggtgaggag gttgtgtaaa gaggtagaga 
   781 tgtagatgtt agaaatattg agattgggtg gaatagtagt gggtgaaata ttagaatttt 
   841 aatacttggt ttgagagtta attggtgtgt aagagttctt aaattgaggt ggagacttaa 
   901 agggaaagga aaggtggaag gtggaaggga agaagataga gtcagaatgt taaaaatggg 
   961 tgaaaaatca gggaaaattg ggctgaaaaa acggaaaatc tta 
//