LOCUS    KTINVRPTC  1017 bp  DNA  circular ORG    15-NOV-2002
DEFINITION Trypanosoma brucei kinetoplast inverted repeats.
ACCESSION  L16537
KEYWORDS  NADH dehydrogenase subunit 7.
SOURCE   
 ORGANISM Trypanosoma brucei
      Eukaryota; Euglenozoa; Kinetoplastida; Trypanosomatidae; Trypanosoma.
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [1]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-1017
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 94021379.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Corell R.A., Myler P., Stuart K.D., Feagin J.E., Riley G.R., Strickland T.,
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Guderian J.A.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Trypanosoma brucei minicircles encode multiple guide RNAs which can direct
COMMENT   EMBLRFLN|RT  editing of extensively overlapping sequences";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Nucleic Acids Res. 21:4313-4320(1993).
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.informaxinc.com/
COMMENT   ORIGDB|EMBL
COMMENT   VNTDBDATE|283355350|
COMMENT   VNTNAME|KTINVRPTC|
COMMENT   VNTAUTHORNAME|Larry Simpson|
COMMENT   VNTOAUTHORNAME|UNKNOWN|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     999..998
           /db_xref="taxon:5691"
           /kinetoplast
           /organism="Trypanosoma brucei"
           /strain="EATRO 164"
           /vntifkey="98"
   misc_feature  78..90
           /citation=[1]
           /direction=LEFT
           /evidence=EXPERIMENTAL
           /standard_name="conserved sequence #2"
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-3
           /note="Reserved region"
   repeat_region  complement(274..291)
           /citation=[1]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RP1
           /note="putative"
   misc_RNA    493..542
           /citation=[1]
           /partial
           /standard_name="gCR5[29]"
           /function="RNA editing"
           /vntifkey="53"
           /label=gND3(318-361)
           /note="complementary to CR5; putative"
   misc_feature  29..36
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-2
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  1..9
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-1
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  204..247
           /vntifkey="21"
           /label=gND8(236-279)
   repeat_region  154..171
           /vntifkey="34"
           /label=RPa
   repeat_region  301..318
           /vntifkey="34"
           /label=RPb
   repeat_region  complement(420..437)
           /vntifkey="34"
           /label=RP2
   repeat_region  complement(574..591)
           /vntifkey="34"
           /label=RP3
   repeat_region  445..462
           /vntifkey="34"
           /label=RPc
   repeat_region  629..646
           /vntifkey="34"
           /label=RPd
   repeat_region  complement(757..774)
           /vntifkey="34"
           /label=RP4
   misc_feature  365..388
           /vntifkey="21"
           /label=gA6(40-63)
   misc_feature  682..723
           /vntifkey="21"
           /label=gND7(900-942)
   misc_feature  999..105
           /vntifkey="21"
           /label=CON
BASE COUNT   400 a    71 c    213 g    333 t 
ORIGIN
    1 tgggcgtgca gatttcacca tacacaaatc ccgtgctatt ttagggggtt tttgaggtcg 
    61 gaggtacttc gtcgaaaggg gttggtgtaa tacacacacg gttttcctgg tgattttcgg 
   121 gggagaacag cttcagtgtg ctttagagaa gaaaaaatat agtaatagat aggtaatatt 
   181 aatatatata gattagatta tatatacgaa catccatagt tagattaggg taaattgagt 
   241 gatgtaatta ttatagtgat atcttaatta tttatttatt atttattttt cctagtgtgg 
   301 gaaataagat aatagataaa gatataaagt tagaattatt ataatataga tatacaacgc 
   361 aaccagataa atcatgaaga gaaaggaagg tatatatgat tgtcatatta gttatatcgt 
   421 atttattatt ttattctata ctaggaaatg aggtaataga taaattgaag taggtatatg 
   481 ataattaatg tatataaata ccacatgaat cttatatgta cgatggaaga tgagaattat 
   541 gcagttataa gtagtataat attaataatt acctatttat tatcttattt gtgtttaagg 
   601 ggtgtgatga aagcgatcct agatgagaaa aataatgtaa tagatagaga gataagagtt 
   661 ataattagta atattcaata taaaggtaat atcacagtgt agatagtcgg ataaatagat 
   721 gaaaatttaa gtgaattaat tattaaatat caaatatatc tattattata tttattgaat 
   781 gggtgtgggg aagaagtgat taaatgggaa aattaaatgg gaaaattaaa tgggaaaatt 
   841 aaatgggaaa attaaatggg aaaatttgat gtgtaaggtg gactatgata tgtgattact 
   901 gagagaagaa taataatggt aaagagtggt attaggttgt ggtaagaggg tatgtaaaaa 
   961 tagactaaaa atcggagaaa atagtcaaaa aatcggctga aaaaaccgaa aatctta 
//