LOCUS    KTCSGRA   1014 bp  DNA  circular ORG    17-NOV-2002
DEFINITION Trypanosoma brucei gene fragment.
ACCESSION  L25588
KEYWORDS  conserved sequence; guide RNA.
SOURCE   
 ORGANISM Trypanosoma brucei
      Eukaryota; Euglenozoa; Kinetoplastida; Trypanosomatidae; Trypanosoma.
COMMENT   NCBI gi: 468930
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [1]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-1014
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 86174895.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Jasmer D.P., Stuart K.D.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Conservation of kinetoplastid minicircle characteristics without
COMMENT   EMBLRFLN|RT  nucleotide sequence conservation";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Mol. Biochem. Parasitol. 18:257-269(1986).
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [2]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-1014
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 86174900.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Jasmer D.P., Stuart K.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Sequence organization in African trypanosome minicirclesw is defined by 18
COMMENT   EMBLRFLN|RT  base pair inverted repeats";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  Mol. Biochem. Parasitol. 18:321-331(1986).
COMMENT   EMBLRFLN|RN  [3]
COMMENT   EMBLRFLN|RP  1-1014
COMMENT   EMBLRFLN|RX  MEDLINE; 94164974.
COMMENT   EMBLRFLN|RA  Riley G.R., Corell R.A., Stuart K.D.;
COMMENT   EMBLRFLN|RT  "Multiple guide RNAs for identical editing of Trypanosma brucei
COMMENT   EMBLRFLN|RT  apocytochrome b mRNA have an unusual minicircle location and are
COMMENT   EMBLRFLN|RT  developmentaly regulated";
COMMENT   EMBLRFLN|RL  J. Biol. Chem. 269:6101-6108(1994).
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.informaxinc.com/
COMMENT   ORIGDB|EMBL
COMMENT   VNTDBDATE|283521921|
COMMENT   VNTNAME|KTCSGRA|
COMMENT   VNTAUTHORNAME|Larry Simpson|
COMMENT   VNTOAUTHORNAME|UNKNOWN|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     995..994
           /db_xref="taxon:5691"
           /kinetoplast
           /sequenced_mol="DNA"
           /organism="Trypanosoma brucei"
           /strain="EATRO 164"
           /vntifkey="98"
   misc_feature  995..115
           /citation=[1]
           /citation=[3]
           /standard_name="conserved sequence"
           /vntifkey="21"
           /label=CON
           /note="conserved in minicircles; putative"
   misc_feature  75..87
           /direction=LEFT
           /evidence=EXPERIMENTAL
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-3
           /note="conserved among kinetoplastid minicircles"
   repeat_region  223..240
           /citation=[3]
           /citation=[2]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RPa
           /note="putative"
   repeat_region  complement(347..364)
           /citation=[3]
           /citation=[2]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RP1
           /note="putative"
   repeat_region  380..397
           /citation=[3]
           /citation=[2]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RPb
           /note="putative"
   repeat_region  complement(503..520)
           /citation=[3]
           /citation=[2]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RP2
           /note="putative"
   repeat_region  662..679
           /citation=[3]
           /citation=[2]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RPc
   repeat_region  complement(791..808)
           /citation=[3]
           /citation=[2]
           /rpt_type=INVERTED
           /vntifkey="34"
           /label=RP3
   misc_feature  1..9
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-1
           /note="Add BY MIn Hong"
   misc_feature  29..36
           /vntifkey="21"
           /label=CSB-2
           /note="Add by Min Hong"
   misc_feature  275..296
           /vntifkey="21"
           /label=gCO3(413-432)
   misc_feature  418..473
           /vntifkey="21"
           /label=gA6(410-450)
   misc_feature  715..781
           /vntifkey="21"
           /label=gCR3(42-86)
   misc_feature  599..643
           /vntifkey="21"
           /label=gCYB(54-98)
BASE COUNT   375 a    68 c    222 g    349 t 
ORIGIN
    1 tgggcgtgca aaaatacaca tacacaaatc ccgtgctatt ttggggcatt tttgaggtcc 
    61 gaggtacttc gaaaggggtt ggtgtaatac acacagggat tttctagggt ttttcgagaa 
   121 ttgagatgaa taagcgatag atgagtgact gtactggagg tttatattcg attgttccag 
   181 gtatcgggta tttatgggta attggggttt tggtagaaga gaggaatgag ataatagata 
   241 tgatttagat attaatagat acttataatt atatacaaaa catataaggt agatggtgac 
   301 agtgattgat tatagttatt atattgatat atgattattt tatatttatt tattaattta 
   361 ttttattctc tagtgtgaga aaatgtaata atagatagaa cttataatat taaatataga 
   421 tatcaattat atatgacaca acgagggaag atactctaaa aggtacagcg aaatttgata 
   481 gttaatttat attttattac tcaatctatt attatatttt attatcttgg atgcataaat 
   541 agtagtataa aatgggtaaa ttaagtggtg aattggagtt tagagaagag ggataaggga 
   601 gattaaaaga caatgtgaat ttttaggtga taaagggaat aattagctct ctatatagga 
   661 agaaatagaa taatagataa agcatagaat aaatttaaaa ttaatattat atatagaaat 
   721 gtacaaacga gcaataaggg aacagtgaaa ttagatgata atatataatt ataatatact 
   781 gttaatatcc tatttattat cttattttta ttgtatagag gagaggagag ggttcagata 
   841 gagatgttat ggatttgaga tggaaggaga agttggaata ttgatggaat aaaagggaga 
   901 taaatggtat aagaaataga taattttaag gtgagttctg tgggctttgg tgaattttgg 
   961 tgaattttgg tgaattttgg tgaattttga gctcgaaaaa aaccgaaaat ctta 
//